Dommere

REGISTRERTE DOMMERE I NVF

– Østlandet Vektløfterregion  pr. 09.01.18

Grader:
Internasjonal dommer: Int. I og Int. II
F: Forbundsdommer
K: Kretsdommer
F-K: Forbundsdommer–Kretsdommer til dømt i 3 stevner
F-k: Forbundsdommer-Kretsdommer inntil 17 år.

Etternavn Fornavn Klubb Grad
Hagset Kristin Christiania AK F
Jørgensen Magnus Christopher Christiania AK F
 
Bjørnmødegård Tor Magne Gjøvik AK K
Bjaaland Espen Gjøvik AK K
Brotangen Julie Gjøvik AK F
Fikse Maren Gjøvik AK F
Follinglo Svein Arne Gjøvik AK F-K
Gillerhaugen Stig Henning Gjøvik AK F
Johansen Johannes N. Gjøvik AK F
Johansen Olav Gjøvik AK K
Klethagen Dag Aleksander Gjøvik AK F
Klethagen Pål Kristian Gjøvik AK K
Klethagen Tor Kristoffer Gjøvik AK F
Off Eyvind J. Gjøvik AK K
Robberstad Øystein Gjøvik AK F
Roness Nicolai Gjøvik AK F
Sivertsen Tor Eric Gjøvik AK F
Skaugerud Bjørn Gunnar Gjøvik AK F
Sofienlund Joakim Gjøvik AK K
Solheimsnes Kristoffer Gjøvik AK K
Stabo-Eeg Bjørn Christian Gjøvik AK F-K
Weseth Kjell Gjøvik AK F
Johansen Geir Lenja AK F
Johansen Rune Lenja AK K
Tveter Arne Lenja AK F
Munkvold Edvard Lørenskog AK F
Mølmshaug Eirik Lørenskog AK F
Nielsen John Lørenskog AK F-K
Næss Hilde Lørenskog AK F
Bang Ingvild Oslo AK F-K
Bjerke Terje Oslo AK F
Dang Philip Mirzai Oslo AK F
Fredsvik Selina Oslo AK F-K
Grønlien Lars-Thomas Oslo AK F
Lillegård Ragnhild Haug Oslo AK F-K
Nilsen Emelie Førstemann Oslo AK F
Nilsen Trygve Stenrud Oslo AK F-K
Skauen Andreas Nordmo Oslo AK F
Tiffin Rebecca Oslo AK F
Sæther Kaja Oslo AK F
Villund Knut Oslo AK K
Wåsjø Johanna Oslo AK Int. II
Andresen Robin Spydeberg Atletene F
Bertheussen Celine Mariell Spydeberg Atletene F
Debek Boguslaw Spydeberg Atletene F
Espenes Espen Spydeberg Atletene K
Fagerland Kenneth Spydeberg Atletene K
Graff Jens Spydeberg Atletene F
Hansen Ingelin Spydeberg Atletene F
Kleven Hans Magnus Spydeberg Atletene F
Lundberg Eva Grøndahl Spydeberg Atletene F
Lysenstøen Christian Spydeberg Atletene F
Olsen Bjørn Thore Spydeberg Atletene F
Roness Daniel Spydeberg Atletene F
Thonerud Johan Spydeberg Atletene F
Thonerud Krister Spydeberg Atletene F
Trones Roger Spydeberg Atletene F
Wold Bjørnar Spydeberg Atletene F
Heidenberg Kenneth T & IL National K
Jansen Caroline Stene T & IL National K
Jensen Johnny T & IL National F
Lilleborgen Thomas T & IL National K
Lorentsen Amund T & IL National K
Stene Caroline T & IL National K
Aas Ole Jakob T & IL National Int. II
Aas Ole Martin T & IL National K
Aas Steinar A. T & IL National F