Styret

STYRET OG ØVRIGE TILLITSVALGTE 2017

Styret
Leder Hans Martin Arnesen                         IL Kraftsport                 2 år
Nestleder Johan Thonerud                          Spydeberg Atletene     1 år
Styremedlem Kristin Hagset                        Christiania AK               1 år
Styremedlem Andreas Nordmo Skauen    Oslo AK                          1 år
Styremedlem Celine Mariell Bertheussen  Spydeberg Atletene    2 år
Varamedlem Dag Aleksander Klethagen   Gjøvik AK                       1 år

Revisorer
1. revisor Jan Baggerud Larsen                   IL Kraftsport                  1 år
2. revisor Hilde Næss                                    Lørenskog AK                1 år

Valgkomité
Leder Tor Eric Sivertsen                                Gjøvik AK                       1 år
Medlem Rebecca Tiffin                                  Oslo AK                          1 år
Medlem Bjørn Thore Olsen                          Spydeberg Atletene     1 år
Varamedlem Fredrik Kvist Gyllensten        Christiania AK               1 år