NM Junor 2017 – Resultater

NM VEKTLØFTING JUNIOR 2017 – RESULTATER NM Junior i Vigrestadhallen, lørdag 29. april 2017. Resultater: https://vektlofting.klubb.nif.no/dokumentarkiv/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dokumentarkiv/Documents/20170429%20Stevneprotokoll%20NM%20Junior.xlsx&action=default              

NORGES IDRETTSFORBUND – PÅMINNELSE Viktig påminnelse: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Tidsfristen er 30. Les mer