Referat styremøte 2/2020

Vedlagt kan du lese referat fra årets andre styremøte: https://vektloftingost.no/wp-content/uploads/2020/07/Referat_ØVR_24062020-2.docx Styret ønsker alle en strålende sommer.