Innkalling til regionsting 2019

Regionstinget 2019 avholdes, lørdag 15. februar 2020, kl. 15.00.
OBS! ENDRING AV KLOKKESLETT KAN FOREKOMME GRUNNET ANDRE ÅRSMØTER SAMME DAG! Det vil bli gitt beskjed dersom det skjer.

Tinget vil foregå på Idrettens hus på Ullevål
hos Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité,
Sognsveien 73, 0854 Oslo

Frist for påmelding: Lørdag 08. februar 2020.
Frist for forslag: Lørdag 01. februar 2020.
Endelige tingdokumenter kommer 7 dager før tinget.

Klikk på lenken under for å lese hele innkallingen!

Tingdokumenter er nå lagt ut på hjemmesiden:
https://vektloftingost.no/arsmote/tingdokumenter-arsmote-2020/
Følg lenken for å laste ned dokumentene.