Referat styremøte 2/2020

Vedlagt kan du lese referat fra årets andre styremøte: https://vektloftingost.no/wp-content/uploads/2020/07/Referat_ØVR_24062020-2.docx Styret ønsker alle en strålende sommer.

Nye retningslinjer fra NVF ifm korona situasjonen

Oppdaterte retningslinjer fra NVF og mulighet til å gjennomføre stevner NVF har oppdatert retningslinjer for smittefri vektløfting, samt at det er åpnet for at det nå kan gjennomføres stevner. På denne siden ligger oppdaterte dokumenter, samt ny veileder for stevneavvikling: https://vektlofting.no/nyheter/zem55bh4zzlrytl0wkpe9ulzmeh34r Les nøye! Klubbene i regionen har ulike forutsetninger for å gjennomføre et trygt og […]