God jul og godt nytt år!

På vegne av regionsstyret vil jeg takke klubbene, forbundet og kretsene for godt samarbeid gjennom et annerledes og vanskelig år. Vi går mot lysere tider, både med tanke på sol, aktivitet og gjenåpning av samfunn og idrett.

2020 var ikke bare sorg og vederstyggeligheter, men også året der NIF satte inkludering og arbeid mot diskriminering og trakassering på agendaen. Kampanjen #STOPP kom i en tid hvor mange kanskje opplever nettopp dette. Det er en trend vi setter pris på og vil jobbe sammen om i årene som kommer.

Vi gleder oss til vaksiner og endetid for pandemien så vi kan møtes igjen på stevner, kurs og samlinger i fremtiden.

Vennlig hilsen
Nicolai Roness
Leder
Østlandet vektløfterregion