Nye retningslinjer fra NVF ifm korona situasjonen

Oppdaterte retningslinjer fra NVF og mulighet til å gjennomføre stevner

NVF har oppdatert retningslinjer for smittefri vektløfting, samt at det er åpnet for at det nå kan gjennomføres stevner. På denne siden ligger oppdaterte dokumenter, samt ny veileder for stevneavvikling: https://vektlofting.no/nyheter/zem55bh4zzlrytl0wkpe9ulzmeh34r

Les nøye!

Klubbene i regionen har ulike forutsetninger for å gjennomføre et trygt og smittefritt stevne. Regionen minner om at det er viktig at det utføres en god risikovurdering i forbindelse med all aktivitet. Når det er sagt, så gleder vi oss til å se Facebook og Instagram fylles opp med godkjente løft, og ønsker dere alle lykke til.

Vask hender! Vask utstyr! Hold avstand!

Så går dette bra!

Mvh

Styret