Invitasjon til høstsamling på Gjøvik

Invitasjon til ungdom- og regionsamling i 5-kamp hos Gjøvik Atletklubb, lørdag 7. og søndag 8. september 2019

Velkommen til ungdom- og regionsamling hos Gjøvik Atletklubb i 5-kamp.

For første gang skal vi ha en samling som ikke bare vil basere seg på vektløfting, men også de tre andre øvelsene som vi konkurrerer i når det er 5-kamp. Det vil bli teknikktrening for rykk, støt, tre-hopp, 40 meter sprint og Liakov kulekast.

Tor Kristoffer Klethagen, leder Gjøvik Atletklubb / Foto: Janicke Walle Jensen

Regionen dekker lunsj lørdag og felles frokost søndag. Det er 11 sengeplasser i klubbhuset på Gjøvik for tilreisende til samlingen, om det er behov for sengeplass merkes dette i påmeldingen i egen kolonne. Det er dyner og puter i alle senger samt laken tilgjengelig, eneste man må medbringe er eget sengetøy.

Ved mange påmeldte vil det bli satt en venteliste, og derfor også en avmeldingsfrist.* Dette er for at løftere på ventelisten skal få mulighet til å delta på samlingen ved forventet frafall fra de som allerede har fått plass.

Program lørdag:

  • kl.10.00-12.00                    Teknikk, eksplosivitet og mobilitet
  • kl.12.00-14.00                    Lunsj og teori
  • 14.00-16.00                        Hviletid
  • kl.16.00-19.00                    Fem-kamp trening fordelt i to grupper

Program søndag:

  • kl.09.00-10.00                    Frokost
  • kl.10.00-11.00                    Teori
  • kl. 11.00-                            Treningsøkt: Styrkefokus

Instruksjon

– Regionstrenerne Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen er instruktører.

Påmelding/Avmelding

– Deltakerne skal meldes på samlingen gjennom sine klubber.

– Påmelding sendes samlet fra klubb til: se invitasjon på e-post

– Påmelding innen søndag 25. august 

– Avmelding innen søndag 1. september

– Deltakeren er selv ansvarlig for å melde seg av samlingen innen den gitte fristen. Dette gjøres til: se invitasjon på e-post

*Ved uanmeldt fravær vil det registreres hos region og eventuelt resultere i at den påmeldte blir nedprioritert på samlinger med høy etterspørsel. Dette er på grunn av mye uanmeldt frafall ved tidligere samlinger hvor andre løftere har stått på venteliste. 

Mat og reise

  • Samlingen, inkludert lunsj lørdag og frokost søndag, er gratis for deltakere fra regionens medlemsklubber.
  • Regionen dekker ikke reisekostnader.

Ungdom på samling

Ved påmeldte ungdommer vil vi plassere disse deltakerne i den første gruppa med tre-kampøvelsene, og det vil da være frivillig å være med på en andre økt med vektløfting lørdagen.

Vel møtt til ungdom- og regionsamling hos Gjøvik Atletklubb, i klubbhuset ved Gjøvik Stadion.

Med vennlig hilsen
Østlandet Vektløfterregion
v/ Celine Mariell Bertheussen
Styremedlem