Til alle klubber tilsluttet Norges Vektløfterforbund.

Hitra Vektløfterklubb har herved gleden av å invitere til NM Junior Lørdag 25. april 2020

Sted: Hitrahallen,, 7240 Hitra

Tid: Lørdag 25. april kl. 10.00

Innveiing: Lørdag 25. april kl. 08.00 – 09.00 i Hitrahallen

Påmelding: Påmelding på vedlagte skjema innen 11.04.20

Startkontingent: Betales innen en uke etter påmeldingsfristen, dvs. lørdag 18. april, kr. 400 pr. deltaker.

Lisens: Lisensen er kr. 300 pr. deltaker. Må være betalt til NVF senest en uke etter påmeldingsfristen, dvs. lørdag 18. april.

Ren Utøver: Må være gjennomført av alle, unntatt de som er født etter 31.12.2005.

Alle utøvere som har gjennomført RU i 2016 eller tidligere må gjennomføre kurset på nytt for å få delta i de norske mesterskapene2020.

! ADNOs repetisjonsmodul kan benyttes for de som har gjennomført kurset tidligere.Det er utøvers ansvar å påse at et gyldig kurs er gjennomført.
Dette skal påføres de aktuelle påmeldingsskjemaene .

Link til Ren Utøver:
https://www.renutover.no