Alle klubber.

IF Tønsberg Kameratene og NVF har gleden av å invitere til NM Veteran 2020.

Sted                                   TK-Hallen, Tønsberg

Tid:                                   Lørdag 18. April kl. 10,00

Innveiing                          Lørdag kl: 08,00-09,00 i TK-Hallen

Påmelding:                       Påmelding på vedlagte skjema innen fredag 27. Mars.
Startkontingent:              Kr 400  pr.deltaker betales ihht NVFs Lov og reglement innen en uke etter påmeldingsfristen.
NM lisens                         Det betales kr 300,- til NVF senest innen en uke etter påmeldingsfristen.

Ren utøver:                      Alle utøvere som har gjennomført RU i 2016 eller tidligere må gjennomføre kurset på nytt for å få delta i de norske mesterskapene2020.

! ADNOs  repetisjonsmodul kan benyttes for de som har gjennomført kurset tidligere.Det er utøvers ansvar å påse at et gyldig kurs er gjennomført.

Dette skal påføres de aktuelle påmeldingsskjemaene .

Link til Ren Utøver:
WWW.RENUTOVER.NO