NVF inviterer til landsomfattende digitalt dommerkurs i november og det er fortsatt ledige plasser på kurset. Kurset vil holdes av Tryggve Duun og undervisningen foregår på Zoom over tre ettermiddager tirsdag 10. november, torsdag 12. november og tirsdag 17. november.

Regionen oppfordrer til at de av dere som mangler dommerkurs melder dere på dette dersom dere ikke har anledning til å delta på det fysiske dommerkurset i Oslo neste helg (24.10-25.10).

Deltakerne skal etter endt kurs kunne bedømme øvelsesmomentene (rykk og støt)  i tråd med nasjonale og internasjonale regler i en konkurransesituasjon. De være i stand å praktisere som rettferdige dommere ved vektløfterkonkurranser. 

Kurset går gjennom:
Lov for NVF
Reglement for NVF
IWFs tekniske reglement
Antidopingbestemmelser
Vanlige feil under utførelsen av løftene
Rekkefølgen for opprop av løftere
Dommerens ansvar
Tekniske kontrollør sin rolle
Chief Marshalls sin rolle
Teoretisk prøve
Praktisk prøve
Evaluering

Som deltaker på kurset bør du ha gått gjennom Lov og reglement for NVF og IWF.


Påmelding til det digitale dommerkurset finner dere i min idrett: https://minidrett.nif.no/Event#4298271-010

Vennlig hilsen
Asta Rønning Fjærli – utdanningsansvarlig
vektloftingost@gmail.com