Regionsstyremøte, 17. oktober 2015 – referat

Logo ØVR - perfekt
Referat fra styremøte 2015-05.

Tid : Lørdag, 17. oktober 2015, etter innveining til RM.
Sted : Spydeberghallen, Spydeberg.
Til stede : Hans Martin Arnesen, Johan Thonerud, Rebecca Tiffin og
Andreas Nordmo Skauen.
Ikke til stede : Celine Olsen og Bent Furevik.
Referent : Hans Martin Arnesen.

AVSLUTTEDE SAKER

11/15 CHRISTIANIA ATLETKLUBB
13/15 ØM 2016 – ARRANGØR
14/15 BUSKERUD

VIDEREFØRTE SAKER

01/15 HANDLINGSPLAN
– AIKs konferanse om styrking av idrettsråd og anleggsutvikling, 02. september.
• HMA representerte regionen på konferansen på Lørenskog. Hus, Lørenskog
– NVFs klubblederseminar
• RT representerte regionen på Klubblederseminaret, 27-29. september i Halmstad.
– Handlingsplanen 2016.
• Utkast til handlingsplan for 2016 er utarbeidet.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Avsluttes.

02/15 ØKONOMI
– Status
• Resultatrapport for 3. kvartal er utarbeidet.
– Budsjett
• Utkast til budsjett for 2016 & 2017 er utarbeidet.

Ansvarlig : Johan Thonerud.
Status : Avsluttes.

03/15 KURS OG SAMLINGER
– Kurs 2015.
• RT har fulgt opp henvendelsen til NVF om dommerkurs høsten 2015 /våren 2016, men avklaring om instruktør og dato foreligger foreløpig ikke.
• Styret ser for seg en treningssamling også i 2016.

Ansvarlig : Rebecca Tiffin.
Status : Videreføres.

08/15 PROFILERING
– Hjemmeside.
• BF har åpnet regionens hjemmeside. Målet om full drift innen RM 2015 ble nådd.
• Forslag fra HMA om slagordet: – Utvikling, samarbeid og idrettsglede, ble vedtatt.

Ansvarlig : Bent Furevik og Hans Martin Arnesen.
Status : Avsluttes.

10/15 RM 2015
– Regionsmesterskap 2015
• Arrangeres 17. oktober av Spydeberg Atletene i Spydeberghallen, Spydeberg.
• Antall deltakere: 44.

Ansvarlig : Johan Thonerud.
Status : Avsluttes.

12/15 REGIONSTRENERORDNING
– Innspill til NVF om regionstrenere.
• HMA har sendt forslag til NVF. Styret avventer NVFs behandling av saken.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Videreføres.

NYE SAKER

15/15 STREAMING
– JT har reist spørsmålet om å benytte streaming ved større stevner som RM og ØM.
• ANS utreder saken med hensyn til løsning og fabrikat, type, pris, etc.

Ansvarlig : Andreas Nordmo Skauen.
Status : Videreføres.

NESTE MØTE

Tid og sted for neste møte bestemmes senere.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *