Årets første styremøte ble avholdt søndag 15.mars 2020 via Facebook videonettprat. Her kan du lese referatet.