Ved årets regionsting stilte totalt 11 representanter til tinget fra syv av regionens klubber. Noen endringer i styresammensetting ble gjort og det nye styret ser frem til en spennende tid frem mot mulig ny struktur av regioner og forbund.

Regionens leder gjennom flere år, Hans Martin Arnesen fra IL Kraftsport, stilte ikke til gjenvalg under årets ting. Regionen takker Hans Martin for god innsats for Østlandet Vektløfterregion. Regionens nye leder er Nicolai Roness fra Gjøvik Atletklubb.


Foto: Nicolai Roness og Hans Martin Arnesen.

Det ble en forminskelse av styret med ett medlem, men det var også flere som ikke stilte til gjenvalg i 2019, så vi ønsker velkommen til nye medlemmer i styret, Christian Lysenstøen fra Spydeberg Atletene og Janicke Walle Jensen fra Christiania Atletklubb og varamedlem John Lund fra Turn & IL National. Styret representerer per dags dato fire forskjellige klubber.


Fv. Asta Rønning Fjærli (og valgobservatør Iver), Johan Thonerud, Christian Lysenstøen, Nicolai Roness, Celine Mariell Bertheussen og Janicke Walle Jensen.

Tingprotokollen vil bli lagt ut på regionens hjemmeside i løpet av kort tid.