NVF - invitasjon til utviklingsseminar og Ting 2017