Norges Vektløfterforbund innbyr herved klubbene til å delta i 5-kampserien 2020.

Påmelding: Klubbene må sende dette til forbundskontoret innen 10.4.2020.

Se innbydelse og annen informasjon her:

https://vektlofting.no/lagserien?fbclid=IwAR38N4bJmJ-_e-bHoWpMw8iY1bnbTfyqN2ihahSvy9hmtTVE_MomVxk1eZQ