20201017-Regionsmesterskap-Ostlandet-vektlofterregion