Følgende informasjon ble sendt fra Jarleif Amdal

Se vedlegg for en oppdatert deltakerliste til helgens mesterskap. Vi har fått et par forfall men puljeinndelingen er fortsatt den samme.

Vedlagt finner dere også en oppdatert liste over de ulike arbeidsoppgavene. Vi mangler enda noe skivepåsettere i første pulje på søndagen, fint om noen klubber kan bistå her.

Parkering:

Det avholdes et stort skøytestevne på stadion ovenfor TK-Hallen samme helg og det er derfor ikke anledning til å parkere utenfor hallen hverken på lørdag eller søndag. Besøkende bes om å parkere ved Greveskogen Idrettspark (se vedlagt kart). Avkjøring til Idrettsparken er skiltet fra Hortensveien.

På vegne av arrangør

IF Tønsberg-Kameratene

Jarleif Amdal

 

Arbeidsoppgaver ØM 2019 – 2.1

Startliste ØM 2019 – 2.1

Dreiebok ØM 2019