Trenerordning

Regionstrenere

Under regionsstyremøtet, torsdag 25. august 2016, ble det enstemmig vedtatt at ordningen med to regionstrenere skal innføres i løpet av
januar 2017. Følgelig ble på regionsstyremøtet, tirsdag 17. januar 2017,
våre første regionstrenerne oppnevnt.

De to er:
– Fredrik Kvist Gyllensten, Christiania AK.
– Egon Vee-Haugen, Grenland AK.

Det første oppdraget trenerne planla og gjennomførte var  Regionssamlingen på Olympiatoppen i Oslo.
Samlingen hadde 23 deltakere, og ble en stor suksess.

Oslo, 22. mai 2017
HMA