Regionssamling 8-9 mars 2020

Helgen 8 – 9 mars ble det avholdt regionssamling hos Lørenskog Altletklubb/Pål’s Gym. Våre regionstrenere Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen tok to ulike grupper med utøvere gjennom to dager med mye god trening, terping på teknikk og treningsplaner for tiden framover.

Lørdagen var satt av til alle løftere tilknyttet en klubb i regionen og søndagen var satt av til regionslaget som ble bestemt for noen uker siden.

Det var totalt 11 deltakere fra fire forskjellige klubber representert lørdagen, hvor alle løftere ga uttrykk for å være fornøyd med samlingen. Den bestod av to økter, en før lunsj og en etter. 

På søndagen var det fem av åtte løftere på regionens regionslag tilstede. Her var det noe felles opplegg, samtidig som noen fulgte eget program under oppsyn av trenerne. Lett eksplosiv økt før lunsj, og en tyngre etter. Det var også mye prat før den tyngre økta hvordan utøverne så for seg det kommende året mtp. trening og stevnedeltakelse, angripe svakheter, periodisering av treningen og personlige mål for året.