Handlingsplan 2017 – nytt opplegg !

logo_and_slogan
HANDLINGSPLAN 2017 – NYTT OPPLEGG i REGIONEN VÅR !

La oss først slå fast, klubbene er fundamentet i idretten. Uten  klubber,
intet NIF, intet særforbund, ingen region. Men akkurat i denne meldingen
er det regionen som er tema.

Så hva er regionens funksjon? For å si det enkelt; regionen er et
serviceorgan for klubbene, og et bindeledd mellom forbund og klubb.

I henhold til NVFs strategiske plan for 2017-2024 skal regionenes rolle
styrkes og NVF skal tilføre regionene midler. Forbundsstyret ser for seg
at regionene må ha hele eller deler av ansvaret for å:

 • Ha egen regionstrener
 • Arrangere treningssamlinger
 • Arrangere trenerkurs
 • Arrangere dommerkurs
 • Opprette og drifte regionslag
 • Arrangere årlige regionsmesterskap
 • Oppgaver ellers jfr. lovnormens § 3.

Et sted må man starte, så vi tenker vi oss at alle aktiviteter og tiltak  som
dommerkurs, trenerkurs, løfteskoler, etc. må arbeides inn i regionens
handlingsplan for 2017.

For å få det på plass innen året er omme, må vi ha følgende rytme i arbeidet:

 • Innen 01. november 2016 melder klubbene sine forslag om
  aktivitet og tiltak i 2017 til regionen.
 • Innen 20. november 2016 sender regionen en samlet søknad
  om tilskudd 2017 til NVF, basert på klubbenes og egne ideer.
 • Innen 20. desember 2016 gir NVF sitt tilsagn om tilskudd til
  regionen(e) for 2017.

Deretter kan vi la startskuddene smelle i 2017, og klubbene sender rapport
til regionen straks et tiltak (f.eks. løfterskole) er gjennomført i 2017. Etter at
rapport om gjennomført tiltak er mottatt, overfører regionen tilskuddene til
klubbene. Regionens klubber bes derfor om å beslutte hvilke tiltak de ønsker
å gjennomføre i 2017 og gi regionen beskjed om dette innen 01. november 2016.

Se analyse av dommer- og trenersituasjon i regionen, utkast til handlingsplan
2017 og terminliste for approberte stevner 2017 i regionen i linkene nedenfor.

Dommeranalyse
Treneranalyse
ØVR – Handlingsplan 2017

ØVR – Terminliste 2017

Med vennlig hilsen
Hans Martin Arnesen
Leder i Østlandet Vektløfterregion

Mobil: 473 05 375
E-post: h.m.arnesen@gmail.com
Web-side: vektloftingost.no/
ØstlandetVektløfterregionpåFacebook