Påminnelser fra Vektløfterforbundet !

Logo - NVF

PÅMINNELSER FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUND

NM kravene til NM Senior 2017 må oppnås innen 21. januar 2017, dvs. den dagen
landsdelsmesterskapene avvikles.

NM Kravene til NM Senior 2018 må oppnås i perioden 01. juli 2017 – den dagen
landsdelsmesterskapene 2018 avvikles

NM Kravene til NM Junior 2017 må oppnås innen påmeldingsfristen for NM Junior 2017.

NM kravene til NM Junior 2018 må oppnås i perioden den dagen NM Junior 2017
avvikles – påmeldingsfristen for NM Junior 2018.

Minner samtidig om at alle som deltar i NM Senior, NM Veteran eller NM Junior
må ha gjennomført E-kurset «Ren Utøver» innen påmeldingsfristen.

Med vennlig hilsen
Norges Vektløfterforbund

Arne H. Pedersen
Generalsekretær
480 42 210