Logo Gjøvik AK

     Gjøvik Atletklubb

inviterer med dette til RM 5-kamp 2017

Tid                             Lørdag, 10. juni 2017.

Sted                           Gjøvik Stadion, Oscar Nissens gate 2, 2821 Gjøvik             

Innveiing                  Kl. 10.45 – 11.45

Stevnestart              Kl. 12.00

Påmelding               Alle påmeldinger skal komme fra utøverens klubb.

Påmeldingsfrist      Fredag 2. juni 2017

Startkontingent      Kr 150,-. Betales til Gjøvik AKs konto: 2050.38.04043

                                   Merk betalingen ”RM 5-kamp 2017 din klubb”

Betales innen 07. juni 2017.

Kontaktperson       Geir Karlsen sekreter@gjovikak.no

Overnatting             Ved behov har vi overnattingsmuligheter på klubben.

Ta kontakt hvis det er aktuelt

Vi ønsker velkommen til RM 5-kamp på Gjøvik!

 

Med vennlig hilsen

Gjøvik Atletklubb

Tor Kristoffer Klethagen

Leder

 

 

Påmelding til RM 5-kamp 2017

Alle påmeldinger skal komme fra utøverens klubb.

Frist for påmelding: Fredag 02. Juni 2017

Påmelding sendes til: sekreter@gjovikak.no

Klubb:                                              Kontaktperson:

E-post:                                             Telefon:

Utøvere:                                          

Navn                                       5-kampkat.                 Fødselsdato              Ca. startvekter

 

 

 

 

 

Samlet startkontingent, kr………… er overført til

Gjøvik AKs konto nr.: 2050.38.04043