Logo ØVR - perfekt, liten
Referat fra styremøte 2017-03.

Tid                    : Mandag 15. mai 2017, kl. 18.00..
Sted                 : Åsdalsveien 19 B, 1166 OSLO..
Til stede          : Hans Martin Arnesen, Johan Thonerud, Kristin Hagset,
.                         Andreas Nordmo Skauen og Celine Mariell Bertheussen.
Ikke til stede   : Dag Aleksander Klethagen.
Referent          : Hans Martin Arnesen.

Styremøtereferat nr. 2017-02 er godkjent via e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

05/17   REGIONSTING 2017 08/17   KONSTITUERING AV STYRET

VIDEREFØRTE SAKER
01/17   ØKONOMI
– Status.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status            : Videreføres.

02/17   HANDLINGSPLAN
– Handlingsplanen for 2017 ble behandlet.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status            : Avsluttes.

03/17   KURS 2017

– Kompetanselørdag / lederkonferanse i september..

– Trener 1 kurs i Spydeberg. NVF.

– Kurs for trener- og dommerinstruktører.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status            : Videreføres.

04/17   SAMLINGER 2017
– Regionssamling..

– Klubbesøk hos Spydeberg Atletene ble gjennomført av Fredrik Kvist Gyllensten.

– Løfterskoler arrangeres, inntil videre, etter direkte kontakt mellom klubbene og NVF.

– Allaktivitetsdagene i Østfold arrangeres sent på høsten.

Ansvarlig       : Kristin Hagset.
Status            : Videreføres.

06/17   FORBUNDSTING & SEMINAR 2017
– Utviklingsseminar, lørdag 25. mars 2017. HMA og ANS representerte regionen.
– Forbundsting, søndag 26. mars 2017.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Avsluttet.

NYE SAKER

09/17   MESTERSKAP
– Spydeberg Atletene er tildelt Lag-NM, 17-18. november 2017, og må kvalifisere seg.
– T & IL National ønsker å søke på NM U 2018. Det er gledelig og tas til etterretning.
– Spydeberg kan ta ØM 2018. Ved mer enn 70 deltakere, arrangeres over lørdag og søndag.
– Gjøvik AK overtar som arrangør av RM 2017.
– T & IL National tildeles RM 5 kamp 2018.
– Christiania AK og Gjøvik AK er forespurt om å ta RM 2018. Begge klubber foretar    en endelig avklaring i sine respektive styrer.

Ansvarlig       : Johan Thonerud.
Status             : Videreføres.

10/17   HJEMMESIDEN

Problemet er ikke løst, men styret vedtok å avvente utviklingen en stund til.

Ansvarlig       : Andreas Nordmo Skauen
Status             : Videreføres

10/18   ORGANISERING AV STYRET

– Styret vil foreslå å øke antall styremedlemmer fra fem til syv på kommende regionsting.
– Det ble enighet om følgende oppgavefordeling i det sittende styret:

  1. HMA: Myndighetskontakt, søknader, rapporter, møter og kassererfunksjon.
  2. JT: Stevne- og dommeransvarlig.
  3. ANS: Utdanningsansvarlig (kurs og samlinger) og rekordregistrering.
  4. KH: Regionstreneransvarlig (koordinering, plan og budsjett for regionstrenerordning).
  5. CMB: Sekretærfunksjon (referater, artikler og stoff på Facebook).

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status            : Videreføres

NESTE MØTE
Tid og sted for neste møte: Bestemmes senere.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.