Til alle lag tilsluttet NVFLogo - Larvik AK

Innbydelse til NM 5-kamp i vektløfting 2017 og Norgescup runde 3.

Larvik Atletklubb har gleden av å invitere til NM 5-kamp og Norgescup 3 i vektløfting.

Sted:                             Stavernhallen, Stavern

Tid:                                Fredag kl. 17.00 Norgescup/NM 5-kamp

Lørdag kl. 10.00 NM 5-kamp

Innveiing:                  Fredag kl. 15.00-16.00 i Stavernhallen.

Lørdag kl. 08.00-09.00 i Stavernhallen.

Påmelding:                Påmelding på vedlagte skjema innen Fredag 25.August.

Startkontingent:    Betales innen en uke etter påmelding, kr. 300 for NM og kr. 150 for Norgescup.

NM lisens:                 Må være betalt til NVF innen en uke etter påmeldingsfristen.

Overnatting: Hotell Wassilioff, Havnegate 1, 3290 Stavern, det er holdt av 15 enkle og 15 doble rom, dere skal bestille av rommene som er holdt av til Larvik Atletklubb. Overnatting bør bestilles før fredag 11. August, rommene er ikke holdt av etter dette. Enkeltrom kr 850,- og dobbeltrom kr 1250,-

For bestilling: tlf. 33113600 og mail til post@wassilioff.no.

Betaling avtales med hotellet. Det er mulig å spørre om trippelrom.

Bankett:                        KL 20.00 lørdag på Wassilioff, angis sammen med påmelding til NM, 25. August,

Betaling til Larvik AK samtidig med betaling av påmelding til NM innen 4 Sept.

Prisen blir kr 395,- for en 3 retters middag.

Regler:                      Det blir konkurrert og premiert etter NVFs lover og regler med ny 5-kamp utregning.

Alle løftere skal bruke reglementert antrekk ihht gjeldende regler.                                        Minner om kravet fra NVF om at Ren utøver skal være gjennomført før påmelding.                                        Det er unntak for de under 15 år(født etter 31.12.2002).

NB: Trolig norgescup på fredag og NM 5 kamp på lørdag.  Dette og tider bekreftes etter påmeldingen.

Larvik Atletklubb ønsker NVF, løftere, ledere, funksjonærer og entusiaster velkommen til gode

vektløfterdager i Stavern.

Med vennlig hilsen
Larvik Atletklubb

Påmelding til NM 5-kamp 2017 og Norgescup runde 3.

Sendes til (bruk helst e-post):

Norges Vektløfterforbund
Postboks 9904 Flatåsen
7479 Trondheim

Telefon 98042210

e-post: vektlofting@nif.idrett.no

Larvik AK
v/Jostein Frøyd
Minnehallveien 20a
3290 Stavern

e-post: jfroyd@online.no

   

Påmelding fra:

Klubb:

Adresse:

Kontaktperson:                                                            Tlf:

E-post:

Melder på følgende løftere:

  Vekt-

klasse

Kategori Fødsels-dato Navn Rykk Støt Sml
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
        Norges cup      
15              
16              
17              
18              

Samlet startkontingent  _________kroner er satt inn på konto nummer 2510.25.29122
Larvik AK, v/ Karin Thorsås, Larvik innen 1.9.2017.

Merk innbetalingen nøye med startkontingent og hvilken klubb det er fra.

Påmeldte til banketten lørdag, antall fra vår klubb _____, samlet betaling for bankett på______ kroner er satt inn på konto 2510.25.29122 Larvik AK, v/Karin Thorsås, innen 1.9.2016.

Merk innbetalingen nøye med bankett og hvilken klubb det er fra.

Sted:                                                  Sign: