Egon Vee-Haugen (4)
Vi gratulerer Egon Vee-Haugen som Trener 1 kursinstruktør !

Se brev fra NVF nedenfor.

.                                                                                                                               Logo - NVF
Østlandet Vektløfterregion
ved leder Hans Martin Arnesen

Kopi
Egon Vee-Haugen                                                                             Trondheim 10. juli 2017
Utdanningsutvalget Norges vektløfterforbund
ved president Hilde Næss

Vedr Trener I kursinstruktør Østlandet vektløfterregion.

Ift NVFs styrevedtak sak 30/16 som omhandlet Trener I kursinstruktører.
«Følgende instruktører foreslås for 2017:
Østlandet: Egon Vee-Haugen (etter å ha fått kurslæreropplæring eller deltatt på Trener 1 kurs for å lære modulene».

Det kan nå meldes at Egon Vee-Haugen, Grenland AK har gjennomført et TRENER I kurs. Gjennom sin trenerpraksis i mange år har han allerede fått godkjent sin praksis. Dermed er han godkjent Trener I trener og har mottatt sitt Diplom. De forutsetningene som lå i styrevedtaket for å bli Trener I kursinstruktør er med det gjennomført.

Norges vektløfterforbund gratulerer Egon og region med egen Trener I instruktør.

_______________
Med hilsen

Arne Grostad
Generalsekretær
Norges vektløfterforbund