ØM 2018 – fordeling på dager

ØSTLANDSMESTERSKAPET 2018 – FORDELING PÅ DAGER

Det er blitt reist spørsmål om mesterskapet kan gjennomføres
i løpet av én dag. Imidlertid er det vanskelig for klubbene å
signalisere på forhånd hvor mange som kommer med.
Dessuten har ØM vokst i de senere år, og en naturlig
konsekvens av dette er at ØM blir et mesterskap som går over
2 dager – nå og i tiden framover.

Vi skjærer derfor igjennom og foretar følgende fordeling:

Lørdag 20. januar 2018 løfter ungdom og junior begge kjønn,
samt veteran og senior damer.

Søndag 21. januar 2018 løfter veteran og senior herrer.

Med sportslig hilsen
Spydeberg Atletene

Johan Thonerud
Mobil: 902 59 087
E-mail: johan@gymthonerud.no