Utlysing – større mesterskap 2019

Utlysing av større mesterskap 2019

Følgende mesterskap er det mulig for klubbene
å søke om å få arrangere:

– NM Senior 2019
NM Junior 2019
NM Veteran 2019
NM 5-kamp 2019
NM Ungdom 2019
NM Lag 2019 (bestemmes når lagene til finalen er avklart)

Frist for å melde sin interesse til NVF er onsdag 04. april 2018.

Se utlysingsbrevet her: Utlysing av større mesterskap 2019