Anders Solheim – Russland må utestenges !

ADNO - Anders Solheim
Anders Solheim, Antidoping Norges leder. Foto: Terje Pedersen, NTB

ANTIDOPING NORGE – RUSSLAND MÅ UTESTENGES !
Antidoping Norges leder, Anders Solheim, mener at Russland må utestenges fra alle internasjonale
konkurranser i 2016. Han mener at Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) må utestenge
Russland fra Rio-OL etter WADA-rapporten som ble presentert mandag.
Se Russland må utestenges.

WADA-rapport avdekket utstrakt dopingbruk i Russland. Se WADA-rapport.