Antall særforbund kan bli halvert!

Færre særforbund og færre og større idrettskretser er to av forslagene til omorganisering av Idretts-Norge. Generalsekretær Karen Kvalevåg (t.v.) og styringsgruppens leder, Vibecke Sørensen presenterte alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Norges Idrettsforbund:

Antall særforbund kan bli halvert i Idretts-Norge !

Stortinget har vedtatt en litt merkelig reform der 19 fylker fra 01.01.2020, skal bli til 11 regioner, men der Oslo, Nordland, Møre og Romsdal samt Rogaland skal bestå som egne fylker. Her på det sentrale Østlandsområdet skal Buskerud, Akershus og Østfold bli til Viken, Hedmark og Oppland bli til Innlandet, mens Oslo altså skal bestå som eget fylke eller region.

I kjølvannet av denne offentlige reformen la NIF, torsdag 20. september 2018, fram sitt reformforslag. Færre særforbund og færre og større idrettskretser er to av forslagene som ligger på bordet når organiseringen av Idretts-Norge nå skal diskuteres.

Tre modeller for den framtidige organiseringen av norsk idrett ble lagt fram.
Bak står en styringsgruppe ledet av NIF-styremedlem og tidligere skøytepresident Vibecke Sørensen.

Det mest drastiske grepet i modellene handler om antall særforbund. Dagens 54 forbund kan bli dramatisk redusert i fremtiden. Én av modellene legger riktignok opp til å beholde dagens antall, mens de to siste vil redusere særforbundene med henholdsvis en tredel og femti prosent.

Se saken her: Antall særforfund kan bli halvert !

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite