Approbasjon av stevner i 2019!

Approbering av stevner i 2019 !

Til våre medlemsklubber

Hei

Så vidt jeg kan erindre pleier NVF å ha en tidsfrist, 01. september, for approbering av stevner for kommende år.

Derfor oppfordrer jeg klubbene i regionen til å komme med sine ønsker om stevner i 2019 innen 15. august 2018, slik at vi kan koordinere disse for å unngå stevnekollisjoner.

Ønskene sendes til regionsleder Hans Martin Arnesen,
h.m.arnesen@gmail.com, med kopi til stevneansvarlig i regionen,
Johan Thonerud, johan@gymthonerud.no .

Personlig håper jeg at vi kan approbere enda flere stevner i 2019 enn inneværende år !

Mvh
Johan Thonerud
stevneansvarlig ØVR