Årets første klubbesøk i vår region

           

Årets første klubbesøk i vår region

Onsdag 07. mars 2018 gjennomførte våre to regionstrenere, Fredrik Gyllensten
og Egon Vee-Haugen, sesongens første klubbesøk. Besøket fant sted hos Oslo AK,
Økernveien 121, Oslo

Opprinnlig var besøket planlagt til fredag 09. mars, men ble flyttet til onsdag
07. mars, da det passet bedre for utøverne i klubben.

Fra Oslo AK deltok Asta Rønning Fjærli, Rebecca Tiffin, Ragnhild Haug Lillegård, Andreas Nordmo Skauen, Trygve Stenrud Nilsen og Kenneth Friberg. I tillegg
deltok Åsmund Rykhus fra Gjøvik AK.

Det var god stemning under besøket. Deltakerne fulgte egne treningsprogrammer
med noen tilpasninger og mottok instruksjon fra trenerne underveis.

Flere av deltakerne fikk med seg nye “hjemmelekser“ å jobbe videre på i treningen
sin.

Trenerne var til stede fra kl. 18.00 og fram til samtlige av løfterne var ferdige med
sin trening rundt kl. 21.00.