Dårlig form er nesten like farlig som røyking !

Dårlig form
NYTT FRA FORSKNINGENS VERDEN

Dårlig form er nesten like farlig som røyking !

I over 45 år har forskere fulgt nesten 700 svenske menn fra de var 50 år til de skulle fylt 99 år.
Målet var å finne risikofaktorer for hjerteinfarkt og død.

Som ventet, hadde røykere, menn med høyt kolesterol eller høyt blodtrykk økt dødsrisiko.
Men lav fysisk kapasitet ga faktisk høyere dødsrisiko enn køyt blodtrykk og høyt kolesterol !

Blant risikofaktorer for tidlig død, var det bare røyking som var farligere.

– Fordelene med å være fysisk aktiv gjennom hele livet er krystallklar,  sier forsker
Per Ladenvall, ved Salgrenska Akademiet ved Universitetet i Gøteborg.

Se artikkel her: Dårlig form nesten like farlig som …