Elverum Atletklubb – ny vektløfterklubb i Hedmark !


Foran: Robin Thorstensen (varamedlem i styret). Fra venstre: Emil Martinovic (medlem), Richard Fjærgård (revisor), Marianne Olsen (nestleder), Michael Rosenberg (styremedlem) og Robert Grønland (leder).

Elverum Atletklubb – den nye vektløfterklubben i Hedmark !

Onsdag 17. oktober 2018 ble Elverum Atletklubb, Hedmarks første vektløfterklubb i dette århundret stiftet !

Det ble truffet vedtak om navn, lov og medlemskontingent for klubben.
Til slutt ble valg på klubbens styre og øvrige tillitspersoner gjennomført.

Styre:
– Leder Robert Grønland
– Nestleder Marianne Olsen
– Styremedlem Sara Dårstad Jacobsen
– Styremedlem Michael Rosenberg
– Varamedlem Robin Thorstensen

Revisorer:
– 1. revisor Richard Fjærgård
– 2. revisor Nesim Mutevelic

Valgkomitè:
– Leder Malin Staaf
– Medlem Hege Grønland
– Medlem Remi André Brækken
– Varamedlem Simen Waaler  

Registermelding til Brønnøysund og søknad til Hedmark idrettskrets er sendt.
Klubben har ved oppstart 12 medlemmer, 4 kvinner og 8 menn.

Vi gratulerer og ønsker Elverum Atletklubb lykke til !