EM JUNIOR & U23 2016 NÆRMER SEG !

EM Juniorv 2016 Eilat

EM VEKTLØFTING JUNIOR & U23 2016 – PÅMELDTE
Eilat, Israel, 04-10. desember 2016.

EM Junior & U23 nærmer seg. I junior er det påmeldt 95 kvinner
og 132 menn, i alt 227 deltakere.  I U23 er det påmeldt 73 kvinner
og 106 menn, i alt 179 deltakere. Total 406 løftere.

Her er en oversikt over de norske utøverne:

KVINNER
Junior, 53 kg

Rebekka Tao JACOBSEN, Larvik AK

Junior, 63 kg
Emma Margrethe Elise HALD, AK Bjørgvin

U 23, 53 kg
Sarah ØVSTHUS HOVDEN, AK Bjørgvin

MENN
Junior, 77 kg
Eskil ENGELSGJERD ANDERSEN, Stavanger VK

Junior 85 kg
Roger MYRHOLT, Tønsberg Kameratene

ALLE PÅMELDTE
Alle i Junior
Alle i U 23