Fitness er vår nye religion !

Fitness er vår nye religion
NYTT FRA FORSKNINGENS VERDEN

Samfunnets fokus på helse og trening oppfyller alle kriterier for å
være en religion, ifølge svenske forskere.

Se artikkel her