GDPR endring i KlubbAdmin 13. april 2018

Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulations og blir kalt personvernforordningen på norsk.
Det er et nytt sett med personvernregler som innføres i hele EU, inkludert Norge. Dette regelverket viderefører hovedprinsippene, men er strengere enn den nåværende personopplysningsloven.

Den nye loven trer i kraft 25. mai 2018.

Se her: Behandling av persondata