logo_and_slogan

Til: Lag tilsluttet Østlandet Vektløfterregion
Kopi: Norges Vektløfterforbund

30. januar 2016

INNKALLING TIL REGIONSTING 2016

Tid og sted
Lørdag 05. mars 2016, kl. 12.00, i Spydeberghallen, Spydeberg.

Saksliste
Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag sendes senest 1 uke før regionstinget.

Tinget
• Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
• På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

Representanter
Idrettslagene bes vennligst om å sende inn:
• Påmelding av tingrepresentanter, senest 1 uke før regionstinget.
• Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling. Der det velges 2 eller flere representanter skal begge kjønn være representert.

Forslag sendes innen lørdag 20. februar 2016.
Dette gjelder:
• Forslag på kandidater til styreverv og andre tillitsverv.
• Forslag som skal behandles på regionstinget.
Forslag på kandidater til styreverv og andre tillitsverv (unntatt valgkomiteen) sendes til valgkomiteens leder, Lars Joachim Nilsen på e-post: larsjonilsen@gmail.com.
Påmelding av tingrepresentanter og forslag som skal behandles på regionstinget sendes til
Hans Martin Arnesen på e-post: h.m.arnesen@gmail.com.

Skyldig årskontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på regionstinget
Årskontingenten, kr 100,-, overføres til regionens konto nr. 1503.35.84781.

§ 9 Representasjon på regionstinget
På regionstinget møter med stemmerett:
a) Styret i Østlandet Vektløfterregion.
b) 1 representant for tilsluttet lag med medlemstall til og med 20 medlemmer.
2 representanter for tilsluttet lag med medlemstall fra og med 20 medlemmer.
Representanter fra overordnet organisasjonsledd har tale- men ikke stemmerett på regionstinget.

Velkommen til regionsting 2016 !

Østlandet Vektløfterregion
v/styret

Vedlegg:
Årsberetning 2015 – lastes ned her: Årsberetning 2015
Lov for Østlandet Vektløfterregion – lastes ned her: Lov for ØVR

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *