Introkurs hos Hafslund ungdomsskole

Introduksjonskurs i vektløfting 2019.

Instruksjon av elever ved Hafslund ungdomsskole,
Sarpsborg.

Mandag 14. januar 2019 fikk Hafslund ungdomsskole i Sarpsborg besøk
av regionstrener og trenere fra T & IL National. Gymnastikklæreren ved
skolen ønsket å introdusere vektløfting for elevene og tok kontakt med
T & IL National for å høre om vi hadde noe tilbud, og det har vi jo.
Vi kjørte en dobbeltime med en 9. klasse.

Instruktører var Richard Minge, T & IL National, Steinar Alexander Aas,
T & IL National og Egon Vee-Haugen.

Etter 15 minutters oppvarming delte vi klassen i 3 grupper, med en
teknikkstang til hver gruppe.

Richard viste hvordan rykk og støt skal utføres og kommenterte hva
som var viktig under utførelsen. Elevene skulle danne seg et bilde av
hvordan dette skulle gjøres.

Det var stor interesse blant elevene og vi terpet på rett rygg, strake
armer i draget og sittestilling.

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra læreren, som ga uttrykk for at han
hadde fått mange gode tips til øvelser.

Egon Vee-Haugen
Regionstrener i Østlandet Vektløfterregion

Hafslund ungdomsskole.