Introduksjonskurs ved Hafslund ungdomsskole

     

Introduksjonskurs for elever ved Hafslund ungdomsskole

Den 17.10.18 var regionstreneren og trenere fra T & IL National på besøk ved Hafslund ungdomsskole i Sarpsborg.

Gymnastikklæreren ønsket å introdusere vektløfting for elevene og kontaktet
T & IL National for å høre om vi hadde noe tilbud, og det har vi jo. Vi hadde dobbeltime med en 8. klasse og en 10. klasse.

Instruktører: Richard Minge og Steinar Alexander Aas, begge fra T & IL National og
Egon Vee-Haugen.

Etter 15 min. oppvarming delte vi klassen i 3 grupper, med en teknikkstang til hver gruppe.

Richard viste hvordan rykk og støt skulle utføres og kommenterte hva som var viktig under utførelsen. Elevene skulle danne seg et bilde av hvordan dette skulle gjøres.

Det var stor interesse blant elevene og vi terpet på rett rygg, strake armer i draget og sittestilling.

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra læreren, som ga uttrykk for at han hadde fått mange gode tips til øvelser.

Egon Vee-Haugen
Regionstrener i Østlandet Vektløfterregion