Invitasjon til dommerkurs på Gjøvik

Til våre medlemsklubber

DOMMERKURS – INVITASJON

Vi har gleden av å invitere medlemmer av våre klubber til dommerkurs i Gjøvik.

Dato                : Lørdag 9. – søndag 10. november 2019

Sted                : Gjøvik Atletklubb

Instruktør      : Nicolai Roness

Ansvarlig        : Asta Rønning Fjærli
Kontakt           : vektloftingost@gmail.com

PROGRAM

Lørdag: Start kl. 09.00 – ca. kl. 17.00.

  • NVFs lov og reglement 2017
  • IWFs tech. rules and regulations 2018
  • Oppgaver

Søndag: Start kl. 09.00 – slutt ca. kl. 17.00.

  • Fortsettelse IWFs tech. rules and regulations 2018
  • Oppgaver/spørsmål/oppsummering
  • Teoriprøve 1 time
  • Praksis: Praktisk dommerprøve

PÅMELDING

Siste frist for påmelding er søndag 3. november 2019.

Påmelding skjer via Min idrett. Søkeord: dommerkurs, vektløfting, NVF.
Klikk
her for instruksjonsvideo, og her for påmelding i min idrett.
Det er maksimalt 15 deltakere på kurset.

KURSMATERIELL

Her kan dere finne både NVFs lov og IWFs tekniske reglement.
(OBS: IWFs reglement ble oppdatert i november 2018. Pass på at dere øver på riktige vektklasser og nytt reglement som finnes
her.)

PRAKTISK:

Det vil bli servert mat og drikke under kurset.
Det vil være mulig å overnatte i klubblokalet til Gjøvik AK for de som ønsker det. Meld fra om behov for overnatting til vektloftingost@gmail.com så fort som mulig og senest ved påmelding. Ved stor interesse for overnatting er det førstemann til mølla som gjelder.

Vi ønsker velkommen til dommerkurs!

Med vennlig hilsen

Østlandet Vektløfterregion

Nicolai Roness
Dommerkursinstruktør

Asta Rønning Fjærli
Styremedlem og utdanningsansvarlig