Invitasjon til NVF Ting og utviklingsseminar 2017

Logo - NVF

FORBUNDSTING OG UTVIKLINGSSEMINAR 2017

Norges Vektløfterforbund inviterer til utviklingsseminar og
forbundsting 25–26. mars 2017.

Seminaret og Tinget blir gratis for inntil 2 personer per klubb/region/krets.

Påmelding og fullmakter må være NVF i hende senest 25. februar 2017.

Forslag til Tinget må være NVF i hende senest 28. januar 2017.

Se herNVF – invitasjon til utviklingsseminar og Ting 2017