IWF kongress 2016 – rapport

IWF-logo

DET INTERNASJONALE VEKTLØFTERFORBUNDETS KONGRESS –  RAPPORT
Tbilisi, Georgia, fredag 24. juni 2016

Det deltok 120 delegater som representerte fra 48 medlemsland.

Etter å ha mottatt en detaljert rapport om antidopingaker, ga delegatene uttrykk for støtte til IWFs sterke holdning på dette feltet.

IWF-kongressen ratifiserte Burundi som det 192. medlemsforbundet.

Pedro Meloni, sportsmanager for Rio 2016 vektløfting, rapporterte om god fremgang og avanserte sceneforberedelser for vektløfting i Rio 2016 Olympiske leker. Han forsikret delegatene om at vektløfterkonkurransen ikke vil bli påvirket av budsjettkutt eller reduksjon i servicenivå.

Rio 2016 vil levere vektløfterkonkurranser i tråd med IWFs regler, samtidig med reformering av den eksterne oppfattelse av “look and feel” erfaring, kringkasting og sportspresentasjon.

Kongressen godkjente årsregnskapet for 2015 som ble presentert av IWFs finansielle rådgiver og budsjettet for 2016, samt revisors rapport for 2015.

IWF-kongressen ga sin tilslutning til den 8. vektklassen for kvinner.

VM Junior 2016 i Tbilisi sparkes i gang. I følge startboken vil det delta 250 atleter fra 47 land (110 kvinner fra 36 land, 140 menn fra 39 land).

For første gang noensinne i et verdensmesterskap er det nådd 50 % mannlig og 50 % kvinnelig representasjon i funksjonærgruppene.