Kommer IWF med ny vektklasse for kvinner ?

IWF-logo

KOMMER IWF MED EN NY VEKTKLASSE FOR KVINNER?

Ser man på resultatlisten fra Rio-OL i vektløfting, kan det synes som
om +75 kg er i letteste laget for de tyngste damene. Av de 16 deltakerne
i kl. +75 kg, veide 13 over 100 kg.
Og bør det ikke være samme antall vektklasser for kvinner og menn?

Vel, IWF har følgende nyhet om dette:

“Som følge av IWF-styrets beslutning i Tbilisi om å introdusere en 8.
vektklasse for kvinner, satte IWF-presidenten et møte i Rio i anledning
av at OL involverte alle ledd som er knyttet til konseptualiseringen:
Teknisk komité / medisinsk komité / trener og forskningskomité,
utøverkommisjon / kvinners kommisjon.

Basert på IWFs database, som inkluderer resultater helt fra 1998, og de
mottatte forslagene, vil IWFs sekretariat samle inn data og utarbeide det
endelige forslaget som vil bli presentert på IWF-styrets neste møte.”