Det er foreslått nye vektklasser !

IWF kommer med nye vektklasser !

Kategoriene er godkjent av styret i IWF, og vil
bli fremlagt for ratifisering av IWFs kongress.

Klikk her: New Bodyweight Categories Approved by the
IWF Executive Board

Junior and Senior Bodyweight Categories :

Men Women
IWF CATEGORIES OLYMPIC IWF CATEGORIES OLYMPIC
55 61 45 49
61 67 49 55
67 73 55 59
73 81 59 64
81 96 64 76
89 109 71 87
96 +109 76 +87
102 81
109 87
+109 +87

Youth Bodyweight Categories :

Men Women
49 40
55 45
61 49
67 55
73 59
81 64
89 71
96 76
102 81
+102 +81