Julehilsen fra NVF

Vi har gleden av å overbringe en julehilsen fra Norges Vektløfterforbund.

 

Alle

Det er med glede å registrere at vektløfting har blitt en populær idrett, det dukker opp nye navn i stevneprotokollene hver dag.

Sånn sett nærmer vi oss det mål tidligere formann i NVF Gunnar Hoff Lervik ga utrykk for i sitt magasin “Kroppskultur” tidlig på 1960 tallet.

Han mente at styrketrening med vekter skulle være like naturlig som all annen trening.

Gjennom et år som igjen har gått er det imponerende å registrere den utrolige ulønnede innsats som gjøres på forbunds, regions -og klubbnivå.

Idrettsbevegelsen, som vektløfting er en del, av er helt avhengige av dette arbeidet disse gjør.

I år nevnes spesielt Katarina Hoff sin innsats som i snart 20 har ført NVFs regnskap ulønnet, vi er henne en stor takk skyldig.

Samtidig er det på sin plass å takke de aktive utøverne for innsatsen og håper at det videre arbeidet som legges for

dagen i form av trening, vil bringe fremgang hos den enkelte, for sin klubb og vårt forbund.

God Jul og et Godt nyttår!

————-

Hilde   /   Arne