Julehilsen fra regionen

Til klubber og utøvere i Østlandet Vektløfterregion

Året 2018 er i ferd med å ebbe ut. Det ble nok et krevende og aktivt år der utviklingen i regionen tok noen viktige steg videre.

  • For første gang i dette århundret skjedde det gledelige at en vektløfterklubb ble etablert i Hedmark fylke, nemlig Elverum Atletklubb, med Robert Grønland som leder. Østlandet Vektløfterregion omfatter dermed fem fylker.

  • For første gang fikk vi opprettet vårt eget regionslag. Det sørget våre dyktige regionstrenere, Fredrik K. Gyllensten og Egon Vee-Haugen for. Og det ble holdt en egen samling for vårt nyetablerte regionslag.

  • For første gang ble det holdt introduksjonskurs i vektløfting for elever fra skoler i regionen, nemlig Kjeller skole, Spydeberg ungdomsskole og Hafslund ungdomsskole, Sarpsborg.

Våre utøvere hentet en rekke medaljer i mesterskap. Her kan nevnes
NM-gull til Melissa Schancke og Daniel Roness, begge Spydeberg Atletene, gull i NM Junior til Maren Fikse, Gjøvik AK og gull i VM Veteran til Johan Thonerud, Spydeberg Atletene. Regionens løftere satte i alt 27 nye norgesrekorder i løpet av året. 

Inkludert mesterskapene ble hele 94 stevner arrangert i regionen, hvilket er en økning på 36 % fra fjoråret. For øvrig ble dommer-, trener- og lederkurs, samt 3 regionstreningssamlinger og 1 klubblederkonferanse, pluss våre ordinære 5 regionsstyremøter og regionstinget avholdt.

Strategi og plan for 2019 er på plass. Men hva som egentlig vil skje med sammenslåing av fylker og reorganisering av norsk idrett fremover, er for tiden i det uvisse. Eller for å si det med den danske humorist og tegner, Storm P: Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden.

God jul og et i dobbelt forstand løfterikt nytt år ønskes fra

Østlandet Vektløfterregion
v/Hans Martin Arnesen