Til klubber og utøvere i Østlandet Vektløfterregion

Vi er nå i ferd med å legge et meget travelt og interessant år bak oss.
En regionsreform ble innført som både medførte nye tiltak og nye oppgaver.

Vår etterlengtede regionstrenerordning kom på plass. Instruktører for både
dommerkurs og trenerkurs ble utdannet, og vi fikk mange nye dommere.

Det er gledelig å kunne fastslå at alle planlagte tiltak for 2017 ble gjennomført.
Innsatsen fra regionstrenere, instruktører og medlemsklubber var upåklagelig !

Regionens strategi for 2018 er lagt og våre planer for tiltak i 2018 er utarbeidet.
Nå ser vi bare fram til startsignalet for 2018.

Første aktivitet på nyåret er Kick off samlingen i Skedsmohallen, 06. januar.
Samlingen er fulltegnet og vi gleder oss til å treffes i Skedsmohallen !

En riktig god jul og et sterkt nytt år ønskes dere fra

Østlandet Vektløfterregion
v/Hans Martin Arnesen