Kick off regionssamling på Lørenskog !

Kick off regionssamling 2019 på Lørenskog

Helgen 12-13. januar 2019 arrangerte vi årets første regionssamling i
Påls Gym på Lørenskog, hvor Lørenskog Atletklubb holder til. 

Det var 16 deltakere på regionstreningssamlingen og 3 på regionslagssamlingen.
Instruktører var regionstrenerne Fredrik K. Gyllensten og Egon Vee-Haugen.

Regionstreningssamling

Hele regionen var invitert til lørdag 12. januar, og for at alle påmeldte skulle få plass bestemte vi oss for å dele inn samlingen i en morgengruppe og en ettermiddagsgruppe.
Det ble en flott samling med mye aktivitet og løfteglede, og utrolig mange perser hos løfterne. Lokasjonen fungerte også meget godt, og folk samarbeidet godt på de fire plattformene. 

Regionslagssamling

På søndag 13. januar var det klart for en egen samling på regionslaget. Det ble kun tre løftere som hadde mulighet til å møte opp, men til gjengjeld fikk da disse løfterne meget tett oppfølging. Samlingen ble en suksess, og også her ble det satt perser på samlingen. 

Med regionslaget brukte vi også god tid under en to timers lunsj til å gå gjennom alle løfterne sine årsplaner, og regionstrenerne kom med innspill og endringer underveis, slik at utøverne nå har en god plan for året.

Fredrik K. Gyllensten
Regionstrener i Østlandet Vektløfterregion